БЕРНУЛЛІвласна назва, імен. незмін.Бернулли имя собств., сущ. муж. рода неизм.


Смотреть больше слов в «Большом украинско-русском словаре»

БЕРНШТЕЙН →← БЕРНСЬКИЙ

Смотреть что такое БЕРНУЛЛІ в других словарях:

Все значение (3) шт здесь, краткое описание ↓↓↓

БЕРНУЛЛІ

I (Bernoulli) Якоб, 1654-1705, брат Йоганна Б., швейцарський математик і фізик; започаткував варіаційне числення; створив основи теорії імовірностей,

БЕРНУЛЛІ РІВНЯННЯ

Бернулли уравнение - Bernoulli`s theorem - *Bernulligleichung – рівняння гiдромеханiки, яке визначає зв'язок мiж швидкiстю v рiдини, тиском p в нiй та

T: 99 M: 4 D: 3